Scădere în greutate mysimba. Prospect Medicament - Mysimba

Ce este Mysimba și pentru ce se utilizează?

Descriere Compozitie Fiecare comprimat conţine clorhidrat băuturi de cafea cu ardere grasă naltrexonă 8 mg, echivalent cu scădere în greutate mysimba 7,2 mg, şi clorhidrat de bupropionă 90 scădere în greutate mysimba, echivalent cu bupropionă 78 mg.

Excipient cu efect cunoscut: Fiecare comprimat cu eliberare prelungită conţine lactoză monohidrat 73,2 mg vezi pct. Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. Necesitatea continuării tratamentului trebuie evaluată după 16 săptămâni şi apoi reevaluată anual.

Dacă este omisă o doză, pacientul nu trebuie să ia o doză suplimentară ci să ia următoarea doză prescrisă, la ora obişnuită. Scăderea dozei nu este necesară scădere în greutate mysimba pacienţii cu insuficienţă renală uşoară. Mod de administrare Administrare orală.

scădere în greutate mysimba

Comprimatele trebuie înghiţite întregi, cu o cantitate de apă. Comprimatele trebuie luate, de preferinţă, împreună cu alimente. Comprimatele nu trebuie tăiate, mestecate sau sfărâmate. Contraindicaţii Hipersensibilitate la substanţa ele activă e sau la oricare dintre excipienţi.

Pacienţi cu hipertensiune arterială arterială necontrolată. Scădere în greutate mysimba cu afecţiuni curente caracterizate prin crize convulsive sau cu antecedente de crize convulsive. Pacienţi cu o tumoră cunoscută la nivelul sistemului nervos central Pacienţi cu manifestări acute de sevraj, legate de alcool etilic etilic sau benzodiazepine Pacienţi cu antecedente de tulburare bipolară Pacienţi cărora li se administrează orice tratament concomitent conţinând bupropionă sau naltrexonă Pacienţi cu diagnostic curent sau anterior de bulimie sau anorexie nervoasă Pacienţi care sunt în prezent dependenţi de tratamentul cronic cu opioide sau agonişti de opioide de exemplu metadonăori pacienţi cu sindrom acut de sevraj scădere în greutate mysimba de  opioide Pacienţii cărora li se administrează tratament concomitent cu inhibitori de monoaminooxidază IMAO.

Pacienţi cu insuficienţă hepatică severă. Tratamentul trebuie întrerupt dacă există motive de îngrijorare privind siguranţa sau tolerabilitatea tratamentului curent, inclusiv motive de îngrijorare privind creşterea tensiunii arteriale. O meta-analiză cuprinzând studiile clinice placebo controlate referitoare la tratamentul cu medicamente antidepresive a pacienţilor adulţi cu tulburări psihice a indicat o creştere a riscului de comportament suicidar în cazul tratamentului cu antidepresive, comparativ cu placebo, la pacienții cu vârste sub 25 de ani.

Pacienţii şi persoanele care îi îngrijesc trebuie să fie avertizaţi cu privire la necesitatea monitorizării pentru detectarea oricărei agravări clinice, comportament sau ideaţie cu caracter suicidar precum şi modificări neobişnuite de comportament, şi să solicite imediat scădere în greutate mysimba medicală în cazul apariţiei acestor simptome.

Încercarea de depăşire a blocajului Orice încercare de a depăşi un blocaj opioidian cu naltrexonă prin administrarea unor cantităţi mari de opioide exogene este foarte periculoasă şi poate conduce la o supradoză letală sau la intoxicare opioidiană cu risc vital de exemplu stop respirator, colaps circulator. În plus, au existat raportări spontane rare, ulterioare punerii pe piaţă, de eritem multiform, sindrom Stevens-Johnson şi şoc anafilactic associate cu bupropionă.

La administrarea bupropionei a fost raportată apariţia artralgiei, mialgiei şi febrei, scădere în greutate mysimba erupţii cutanate şi alte simptome ce sugerează hipersensibilitatea tardivă.

Aceste simptome pot semăna cu boala serului. Pacienţii trebuie sfătuiţi să anunţe medicul prescriptor dacă prezintă aceste simptome.

scădere în greutate mysimba

În practica clinică cu alte medicamente ce conţin bupropionă, a fost raportată apariţia hipertensiunii arteriale, în unele cazuri severă şi care a necesitat tratament acut. Simptome neuropsihiatrice şi activarea maniei A fost raportată activarea maniei şi hipomaniei la pacienţi cu tulburări de dispoziţie care au fost trataţi cu alte medicamente similare pentru tulburare depresivă majoră. Datele obţinute la animale sugerează existenţa unui potenţial de abuz în cazul bupropionei.

Totuşi, studiile referitoare la posibilitatea apariției abuzului la om şi experienţa clinică extinsă arată faptul că bupropiona prezintă potenţial de abuz scăzut.

Cum se utilizează Mysimba naltrexona, bupropionul?

Lactoză Pacienţii care prezintă probleme ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază Lapp sau sindrom de malabsorbţie a glucozei-galactozei, nu trebuie să ia acest medicament. Medicamente metabolizate de enzimele citocromului P CYP Bupropiona este metabolizată la metabolitul său activ major hidroxibupropionă, în principal de către citocromul P CYP2B6; astfel, există potenţial de interacţiune în cazul administrării împreună cu medicamente care induc sau inhibă CYP2B6.

Deşi nu este metabolizată prin intermediul izoenzimei CYP2D6, bupropiona şi metabolitul său principal, hidroxibupropiona, inhibă calea CYP2D6 şi există potential de afectare a medicamentelor metabolizate de către CYP2D6. Interacţiuni medicamentoase similare, care au condus la o expunere farmacocinetică crescută a substraturilor CYP2D6, au fost observate şi în cazul bupropionei administrate, în monoterapie, concomitent cu desipramină şi venlafaxină.

Administrarea concomitentă a bupropionei cu medicamente care sunt metabolizate de către izoenzima CYP2D6, incluzând anumite antidepresive ISRS, şi multe antidepresive triciclice, de exemplu desipramina, imipramina, paroxetinaantipsihotice de exemplu haloperidolul, risperidona şi tioridazinabeta-blocanţi de exemplu metoprololul şi antiaritmice de tipul 1C de exemplu propafenona şi flecainida trebuie abordată cu precauţie şi trebuie iniţiată folosind o doză a medicamentului administrat concomitent aflată la limita de jos a intervalului de dozare.

Medicamentele care au nevoie de activare metabolică prin CYP2D6 pentru a fi eficiente de exemplu tamoxifenul pot scădere în greutate mysimba o eficacitate redusă atunci când sunt administrate concomitent cui inhibitori de CYP2D6, cum este bupropiona. Când este fezabil, trebuie luată în considerare opţiunea monitorizării terapeutice a medicamentului pentru medicamentele cu indice terapeutic îngust, cum sunt antidepresivele triciclice. Administrarea concomitentă de medicamente care pot inhiba metabolizarea bupropionei prin scădere în greutate mysimba izoenzimei CYP2B6 de exemplu substraturi ale CYP2B6: ciclofosfamidă, scădere în greutate mysimba, şi inhibitori ai CYP2B6: orfenadrină, ticlopidină, clopidogrelpoate genera valori plasmatice crescute ale bupropionei şi valori mai scăzute ale metabolitului activ hidroxibupropionă.

scădere în greutate mysimba

Substraturile OCT2 Bupropiona şi metaboliţii săi inhibă în mod competitiv OCT2 în membrana bazolaterală a tubulilor renali responsabili pentru secreţia creatininei, într-un mod similar cu cimetidina, de asemenea un substrat scădere în greutate mysimba OCT2. Alte interacţiuni Deşi datele clinice nu indică prezenţa unei interacţiuni farmacocinetice între bupropionă şi alcool etilic, au fost raportate cazuri rare de evenimente neuropsihiatrice sau de toleranţă redusă la alcool etilic la pacienţii care consumă alcool etilic în cursul tratamentului cu bupropionă.

  1. Costum de slăbit yang bagus
  2. Ce poate face farmacistul pentru pacienţii săi adulţi cu tulburări de alimentaţie sau obezitate?

Nu există interacţiuni farmacocinetice cunoscute între naltrexonă şi alcool etilic. Date clinice limitate sugerează o incidenţă mai înaltă a reacţiilor adverse de exemplu greaţă, vărsături şi reacţii adverse de tip neuropsihiatric — vezi pct.

Combinația nu a fost testată în cadrul studiilor de toxicitate asupra funcţiei de reproducere.

What can the pharmacist do for his adult patients with eating disorders or obesity?

Studiile cu naltrexonă la animale nu au indicat existența unei toxicități asupra funcției de reproducere; studiile cu bupropionă la animale nu indică dovezi clare de afectare a funcţiei reproductive. Riscul potenţial pentru om este necunoscut.

Alăptarea Naltrexona, bupropiona şi metaboliţii acestora se excretă îl laptele matern. Fertilitatea Nu există date referitoare la fertilitate pentru utilizarea asocierii naltrexonei şi bupropionei. Pentru bupropionă nu au fost observate efecte asupra fertilităţii, în cadrul studiilor de toxicitate asupra funcţiei de reproducere.

Relevanţa acestor observaţii pentru fertilitatea la om nu este cunoscută. Atunci când se conduc vehicule sau se folosesc utilaje, trebuie să se ţină cont de faptul că în cursul tratamentului pot apărea ameţeli.

Lista de mai jos furnizează, totodată, informaţii privind reacţiile adverse generate de componentele individuale naltrexonă N şi bupropionă Bidentificate în RCP-urile aprobate respective.

A fost raportată şi apariţia artralgiei, mialgiei şi febrei, cu erupţii cutanate şi alte simptome ce sugerează hipersensibilitatea tardivă. Medicamentul are două componente: naltrexona, un antagonist al receptorilor miu opioizi, arzătoarele de grăsime te fac să te simți rău bupropiona, un inhibitor slab al recaptării neuronale a dopaminei şi norepinefrinei.

Aceste componente afectează două zone principale din creier, şi anume nucleul arcuat din hipotalamus şi sistemul dopaminergic de recompensă mezolimbic.

În nucleul arcuat al hipotalamusului, bupropiona stimulează neuronii pro-opiomelanocortină POMC care eliberează hormonul stimulator al alfa-melanocitelor α-MSHcare la scădere în greutate mysimba său se leagă de receptorii melanocortinei 4 MC4-R şi îi stimulează.

scădere în greutate mysimba

Se presupune că blocarea acestei bucle de feedback cu rol inhibitor cu ajutorul naltrexonei facilitează o activare mai puternică şi mai de durată a neuronilor POMC, amplificând astfel efectele bupropionei asupra balanţei energetice.

Datele preclinice sugerează faptul că naltrexona şi bupropiona ar putea avea efecte mai mari decât cele aditive în această regiune, reducând aportul alimentar atunci când sunt administrate împreună.

scădere în greutate mysimba

Tratamentul a fost iniţiat cu o perioadă de creştere a dozei. Trei dintre aceste studii NB, NB şi NB şi-au stabilit obiectivul primar la 56 săptămâni, iar un studiu NB şi-a stabilit obiectivul primar la 28 săptămâni ,dar a continuat până la 56 săptămâni. Studiile NB, NB şi NB au inclus instrucţiuni periodice, emise de centrele de studiu, pentru a reduce aportul caloric şi a creşte activitatea fizică, în timp ce NB a inclus un program intensiv de scădere în greutate mysimba comportamentală constând din 28 de şedinţe de consiliere în grup, desfăşurate pe perioada a 56 săptămâni, precum şi prescrierea unei diete şi a unui regim de exerciţii fizice riguroase.

Mysimba - naltrexonă, bupropion

Sumarul datelor pentru modificarea medie a greutăţii corporale reflectă populaţia în intenţie de tratament ITTdefinită ca fiind totalitatea pacienților care au fost randomizaţi, li s-a măsurat greutatea corporală la momentul iniţial, după care li  s-a măsurat greutatea corporală cel puţin o dată după momentul iniţial, în cursul fazei de tratament definite, folosind analiza prin extrapolarea rezultatelor ultimei observaţii LOCF precum şi analiza pe pacienţii care au finalizat studiul.

Aderenţa globală a fost similară între studii precum şi între grupuri de tratament.

scădere în greutate mysimba

Efectele tratamentului, observate la pacienții obezi şi supraponderali cu diabet zaharat de tip 2 studiul NB au fost oarecum mai puţin pronunţate decât cele observate în alte studii de fază 3.

Informațiiimportante